logo glass novotny
O NÁS TECHNOLOGIE GALERIE ZÁKAZNÍCÍ E-SHOP KONTAKT

O nás: historie a současnost firmy Sklo – Ivan Novotný s. r. o.

Ivan Novotný
Ivan Novotný, 2007

Firmu na zpracování skla technologií tavení do formy založil Ivan Novotný (1959). Jeho život byl již od mládí intenzivně ovlivňován bezprostředním kontaktem se sklem nejen v podobě běžné produkce blízkých Železnobrodských skláren, ale i v poloze moderní umělecké tvorby. Otec, Jan Novotný (1929–2005), patřil mezi výrazné autory, kteří se od 60. let 20. století podíleli na rozvíjení vznikajícího fenoménu ateliérové sklářské tvorby. Z jeho prací vynikají v českých i zahraničních sklářských sbírkách především rozměrné nádoby s uplatněním razantní abstraktní malby. Jako vedoucí oddělení malovaného skla působil dlouhá léta na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Tuto školu vystudoval v oddělení hutního zpracování skla také Ivan Novotný.

Po absolutoriu nastoupil do Železnobrodského skla, kde měl příležitost seznámit se s rozvíjející se převratnou technologií tavení skla do forem. Od roku 1982 spolupracoval s dnes světově legendární autorskou dvojicí umělců – sklářů, profesorem Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou, kteří tento nový způsob práce se sklem dovedli od počátků v podobě drobných dekorativních objektů až k sochařskému výrazu v monumentálních rozměrných dílech. Vedle nich však přicházela do dílny tavené plastiky v železnobrodské sklárně realizovat své práce i řada jejich žáků, Jaromír Rybák, Aleš Vašíček, Stanislav Kostka aj.

Nová technologie tavení skla do formy umožnila zásadní změnu v uplatnění skla ve výtvarném umění. Ukázala se jako nejprogresivnější trend pro ateliérovou tvorba a byla inspirací pro celý svět uměleckého skla. Otevření nové cesty pro práci se sklem znamenalo však současně i nutnost velmi pečlivě studovat technologii tavení, zdokonalovat ji a obohacovat o nové postupy. Na základě získaných zkušeností při realizacích složitých zakázek pro architekturu i solitérních tavených skleněných plastik se Ivan Novotný v roce 1994 rozhodl otevřít vlastní dílnu. Brzy se mu podařilo vytvořit týmově pracující firmu se zkušenými odborníky, která je schopná poskytovat výtvarníkům komplexní služby v maximální šíři záběru. Od konzultací při samotném vzniku děl s ohledem na možnosti tavení, přes výrobu forem a utavení až po broušení a odbornou instalaci v případě prací pro architekturu a do veřejných prostorů.

Osobní náklonnost majitele k monumentálním formám práce jej vedla k nákupu rozměrných pecí, ve kterých je možné realizovat zcela unikátní zakázky, fascinující diváky právě jemnou subtilností světelných efektů skla ve spojení s mohutnou formou. V současné době disponuje firma Ivana Novotného šesti pecemi od středních rozměrů až po ty největší v oboru, v nichž lze tavit skleněné plastiky o hmotnosti více než 550 kg a rozměrech až přes 2 metry. Dílna zhotovila zakázky desítek předních českých i světových umělců. Lze jmenovat: prof. Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Bohumil Eliáš, Václav Cigler, Jaromír Rybák, Aleš Vašíček, Jan Exnar, Vlastimil Beránek, Ivana Šrámková, Ivan Mareš, Milan Handl, Marián Karel, Ján Zoričák, Štěpán Pala a Zora Palová, Howard Ben Tré, Leifur Bretfjörd, Anna Wolf a další a další. Ze zakázek spojených také s instalací děl do veřejných prostorů můžeme zmínit plastiky Jana Exnara pro pobočku České národní banky v Hradci Králové, rozměrná okna prof. Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové pro Královskou kapli na brněnském Špilberku a plastiky pro Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě, plastiku Štěpána a Zory Palových pro Muzeum Sunderland ve Velké Británii, křtitelnici Leifura Breidfjörda pro katedrálu Hallgrimskirkja v Reykjavíku na Islandu, realizaci plastiky Milana Handla do Muzea cizího umění v Rize a jiné.

Do budoucna je záměrem firmy rozšířit působení také do oblasti hutního zpracování skla. Cílem je vyrábět sklo jako výchozí surovinu pro tavení ve formách, ale také zahájit ve spolupráci s renomovanými umělci – skláři malosériovou výrobu autorského designu užitkových a dekorativních předmětů. Pokračovatelem rodinné tradice je syn Ivana Novotného Jan Novotný, také absolvent SUPŠ sklářské v Železném Brodě. Převzal nyní vedení dílny, kde se neustále pracuje na zdokonalování procesu tavení skla, vyvíjení nových technologií a inovací.

Sklo se ve 20. století stalo regulérním sochařským materiálem s možností uplatnit zcela výjimečné výrazové možnosti v tajemné světelné hře modelace vnitřních prostorů plastik či ve fantasní barevné proměně následně broušených tvarů. Firma Ivana Novotného je prostředníkem, který umožňuje okouzlovat těmito v minulosti nevídanými uměleckými díly veřejnost po celém světě.

Mgr. Ivo Křen, Pardubice, 2011